0 nabídka k porovnání Zobrazit porovnání Odstranit porovnání

Důležité informace při koupi družstevního bytu

 

Chystáte se koupit družstevní byt, ale máte kolem toho spoustu otázek? Právě pro takovou situaci jsme si pro Vás připravili tento článek a věříme, že Vaše otázky budou zodpovězeny. Nejdříve je potřebné vědět, že bytové družstvo si ve svých stanovách zpravidla určuje podmínky pro vznik členství v družstvu, kterými může omezit přijetí některých osob za člena družstva. Jedná se především například o právnické osoby nebo osoby, které nemají trvalý pobyt na území ČR. Toto jednání družstva je v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb.  o obchodních korporacích (ZOK), který družstvu jako soukromoprávnímu subjektu umožňuje takové podmínky a omezení stanovit. Tato omezení se týkají také osob, které se mohou stát členem družstva na základě převodu družstevního podílu z původního člena družstva na nabyvatele.

Bytové družstvo podle § 736 ZOK sice nemůže omezit ani zakázat převod družstevního podílu na třetí osobu, to však jen v případě, že nabyvatelem se má stát osoba, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva. Pokud má tedy družstvo ve stanovách uvedeno, že členem družstva může být pouze osoba s trvalým pobytem na území ČR, pak převod družstevního podílu na cizince bez trvalého pobytu na území ČR nebude platný a nemůže se tak stát členem družstva. Ve výjimečných případech má družstvo ve stanovách určeno, že členem může být pouze občan ČR. Toto omezení by se však mohlo brát jako rozpor s evropským právem, kdy občanům členských států EU musí být zaručeno stejné postavení jako občanům ČR.

Důležitým bodem při rozhodování o koupi družstevního bytu je způsob financování nabytí družstevního podílu, přičemž máme hned několik způsobů:

  • Předhypotékou - Váže se na převod bytu do osobního vlastnictví (OV). Družstvo vystaví pro zájemce potvrzení o převodu bytové jednotky do OV, k němuž musí dojít ve lhůtě jednoho roku až dvou let. Po získání bytu do OV pak vzniká nárok na čerpání hypotečního úvěru, kterým se splatí předchozí předhypotéka a úvěr se zajistí financovanou nemovitostí.
  • Úvěrem ze stavebního spoření – V tomto případě je po založení jasně stanovená doba, kdy se nesmí čerpat. Před tím, než si lze vzít úvěr ze stavebního spoření, je nutno nějaký čas spořit. V současné době platí podmínka mít naspořené určité procento cílové částky.
  • Překlenovacím úvěrem – V případě, že není možno využít úvěr ze stavebního spoření, pak existuje překlenovací úvěr, který opět souvisí se stavebním spořením. Lze o něj požádat ihned poté, co se uzavře smlouva o stavebním spoření.
  • Ručením jinou nemovitostí – Může se jednat i o nemovitost ve vlastnictví třetí osoby. Po převedení družstevního bytu do osobního vlastnictví se zástava převede na danou nemovitost.

Na závěr je nutno zmínit výhody družstevních bytů oproti bytům v osobním vlastnictví. Jednou z největších výhod je, že se u družstva neplatí 4% daň, což bývá nemalá částka. V družstvu se lépe rozhoduje a co se týče žádaných lokalit jako je například Poruba, pak se v takovéto lokalitě nachází více družstevních bytů a zájemce má větší výběr. Pro ty, kteří chtějí klidné bydlení a co nejméně problémové vztahy se sousedy, může být i výhodou stanovování si družstvem podmínky k možnosti pronájmu bytu.