0 nabídka k porovnání Zobrazit porovnání Odstranit porovnání

Odpovědnost za stav nemovitosti až 5 let po prodeji dané nemovitosti

U spousty prodaných nemovitostí se objeví skryté vady až po nějaké době od prodeje/koupě dané nemovitosti. Kupující to však kupodivu neřeší, jelikož převážná většina neví, že skryté vady, které se v době koupě ještě viditelně neprojevily, mohou reklamovatpět let od koupi bytu nebo domu. Dle § 2119 odst.2 v Novém občanském zákoníku (NOZ): „Neoznámil-li kupující prodávajícímu skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem do pěti let od nabytí, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že vada nebyla včas oznámena.“. Kupující je tedy podle zákona povinen a zároveň i oprávněn tuto skutečnost oznámit, a to písemnou formou. Po předchozím majiteli může kupující žádat odstranění závad nebo slevu z kupní ceny.

 

Kaktus reality spolupracuje se společností, která dělá inspekci nemovitosti. Tato služba stojí okolo 5.000,- Kč až 13.000,- Kč (dle velikosti nemovitosti a rozsahu služby). Jsou schopni říct k nemovitosti téměř 99 %. Naši klienti mají u této společnosti (našeho partnera) 10 % slevu. Mezi nejzávažnější skryté vady patří například protékající střecha, vlhkost v domě, sklepě, plíseň apod. Za skrytou vadu nelze považovat například pokud po koupi RD přestane fungovat toaleta z důvodu stáří. Jednoduše řečeno běžné opotřebení a poruchy vzhledem k životnosti daných věcí nelze považovat za skrytou vadu a není možné si tak nárokovat u prodávajícího jeho odpovědnost.

 

Provést inspekci nemovitosti není vhodné jen pro kupující, ale také pro prodávající, jelikož je i v jejich prospěch, aby vše bylo v pořádku a peníze, které za danou nemovitost dostanou, jim zůstaly a nehrozilo riziko částečného vrácení či řešení problémů a potahování se po soudech.

Pokud se totiž nedostatky kupujícímu sdělí, pak žádné skryté vady nehrozí. Dále je důležitý § 2084 NOZ „Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady věci, o nichž ví.“

 

Častou chybou bývá také to, že lidé zaměňují pětiletou odpovědnost za vady se zárukou. Záruka je dvouletá, výjimečně tříletá a obvykle ji poskytují developeři na nové domy a byty. Podle NOZ není však záruka samozřejmostí a kupující si ji musí s prodávajícím smluvně dohodnout. Oproti pětileté odpovědnosti za vady se záruka vztahuje na mnohem širší okruh vad včetně těch, které během záruční doby teprve vzniknou. NOZ zmiňuje v §2113 tzv. záruku za jakost: „Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.“. Zákazníkovi tak odpadá povinnost prokazovat, kdy přesně vada vznikla. Ani záruční doba ujednaná ve smlouvě ale nezbavuje prodávajícího pětileté odpovědnosti za skryté vady.

 

Dalším častým omylem kupujících je to, že s možnou reklamací pomůže realitní kancelář, která prodej zprostředkovala. Případná odpovědnost realitní kanceláře za vady nemovitosti či pomoc s reklamací by musely vyplývat ze smlouvy uzavřené přímo s kupujícím. Jinak za ně kupujícímu odpovídá výhradně prodávající na základě kupní smlouvy o prodeji nemovitost.

 

Provést inspekci nemovitosti tedy vřele doporučujeme pro obě strany.